Hopp til hovedinnholdet

EU-midler åpner opp for gratis WiFi i din kommune

Egersund tilbyr gratis WiFi til byens innbyggere og turister, levert av Altifiber, som ønsker å spre gratis nett i flere kommuner.

28. november 2019

Surfing i sentrum. Nå kan folk i Egersund logge seg på gratis WiFi. (Foto: Juste Druskiniene)

EU-midler åpner opp for gratis WiFi i din kommune

Egersund tilbyr gratis WiFi til byens innbyggere og turister, levert av Altifiber, som ønsker å spre gratis nett i flere kommuner.

Tekst og foto av Erlend Haddeland (Media Sør)

– Nettet kom opp forrige uke. Jeg testet på Torget nå nettopp, det funker veldig bra, sier Juste Druskiniene, som har ledet prosjektet for Eigersund kommune.

I første omgang er det satt opp fire såkalte punkter, og ytterligere seks punkter skal settes
opp.

– Flere har henvendt seg med forslag om hvor de nye punktene kan settes opp, forteller Druskiniene om interessen i lokalsamfunnet.

EU-midler

Norske kommuner kan søke om et støttebeløp via ordningen Wifi4EU. Pengene dekker etableringskostnader, mens kommunene selv må stå for den daglige driften.

Målet er at raske og stabile WiFi-soner i offentlige områder som parker, torg og bibliotek, skal stimulere til økt byliv.

– Samarbeidet med kommunen har vært utmerket. EU-pengene går til selve etableringskostnadene, og kommunen dekker de månedlige utgiftene, sier Steinar Stornes i
Altifiber.

Ønsker flere kommuner på laget

Altifiber ønsker også å gjennomføre lignende prosjekter andre steder i landet.

– Sammen med Badetassen, som automatisk måler badetemperaturer på populære badeplasser, er dette et av tilleggsproduktene vi tar opp i samtaler med nye kommuner, sier Stornes.

Ønsker din kommune å se nærmere på gratis WiFi? Ta kontakt med Altifiber!