Altifiber – grossister

Tilgang til fibernett for grossister

Altifiber AS har fått midler gjennom offentlig støtte (Nkom) til utbygging av enkelte områder i Agder og Rogaland. I den sammenheng tilbyr vi grossistprodukter som gir tilgang for grossister til vårt fibernett i disse enkelte områdene.

 

Avtale om Bitstrøm aksess:
Hovedavtale 01-01
Vedlegg A - Generelle vilkår 01-01
Vedlegg B – Produktblad Bitstrøm aksess 01-04
Vedlegg C – Produktblad Bitstrøm NNI 01-04
Vedlegg D – Prisliste Bitstrøm aksess 01-02
Vedlegg E – Prisliste Bitstrøm NNI 01-02
Vedlegg F – SLA – Bitstrøm aksess 01-02
Vedlegg G – SLA – Bitstrøm NNI 01-02
Vedlegg H – Kontaktinformasjon 01-01
Vedlegg I – Offentlig støttede områder omfattet av avtalen 01-01
Vedlegg J – Endringsprotokoll 01-01

 

For mer informasjon ta kontakt med vår ansvarlige for grossistprodukter på grossist@altifiber.no