Altifiber – grossister

Tilgang til fibernett for grossister

Altifiber AS har fått midler gjennom offentlig støtte (Nkom) til utbygging av enkelte områder i Agder og Rogaland. I den sammenheng tilbyr vi grossistprodukter som gir tilgang for grossister til vårt fibernett i disse enkelte områdene.

For mer informasjon ta kontakt med vår ansvarlige for grossistprodukter på grossist@altifiber.no